گروه«تاریخ و جغرافیا» جایزه کتاب سال نامزدهای خود را شناخت
گروه«تاریخ و جغرافیا» جایزه کتاب سال نامزدهای خود را شناخت
تاریخ انتشار : 1/30/2022 12:00:00 AM
نامزدهای سی‌ونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «تاریخ و جغرافیا» معرفی شدند.
نامزدهای گروه «کودک و نوجوان» کتاب سال معرفی شدند
نامزدهای گروه «کودک و نوجوان» کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 1/30/2022 12:00:00 AM
آثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «کودک و نوجوان» معرفی شدند.
۱۲ کتاب در گروه «فلسفه و روان‌شناسی» نامزد کتاب سال شدند
۱۲ کتاب در گروه «فلسفه و روان‌شناسی» نامزد کتاب سال شدند
تاریخ انتشار : 1/30/2022 12:00:00 AM
کتاب‌های راه‌یافته به مرحله دوم داوری در گروه «فلسفه و روان‌شناسی» سی‌و‌نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
معرفی نامزدهای کتاب سال در گروه «علوم اجتماعی»
معرفی نامزدهای کتاب سال در گروه «علوم اجتماعی»
تاریخ انتشار : 1/30/2022 12:00:00 AM
آثار راه یافته به مرحله دوم داوری در گروه «علوم اجتماعی» از سوی دبیرخانه سی و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.
نامزدهای گروه «دین» جایزه کتاب سال اعلام شدند
نامزدهای گروه «دین» جایزه کتاب سال اعلام شدند
تاریخ انتشار : 1/30/2022 12:00:00 AM
در گروه «دین» ۳۷ کتاب به عنوان نامزد سی‌ونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.
نامزد‌های گروه «علوم کاربردی» جایزه کتاب سال معرفی شدند
نامزد‌های گروه «علوم کاربردی» جایزه کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 1/24/2022 12:00:00 AM
دبیرخانه سی و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای گروه«علوم کاربردی» این جایزه را معرفی کرد.
نامزدهای کتاب سال در گروه «هنر» معرفی شدند
نامزدهای کتاب سال در گروه «هنر» معرفی شدند
تاریخ انتشار : 1/24/2022 12:00:00 AM
نامزدهای سی‌و‌نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «هنر» معرفی شدند.
سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد
سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد
تاریخ انتشار : 4/28/2021 12:00:00 AM
سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی ایران و حفظ استقلال و هویت فرهنگی در بهمن ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
برگزیدگان نخستین جایزه «کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» معرفی شدند
برگزیدگان نخستین جایزه «کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» معرفی شدند
تاریخ انتشار : 3/15/2021 12:00:00 AM
برگزیدگان و شایستگان تقدیر نخستین جایزه «کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» (شنبه ۲۳ اسفند ماه) معرفی شدند.
برگزیدگان و شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال معرفی شدند
برگزیدگان و شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/20/2021 12:00:00 AM
آثار برگزیده و شایسته تقدیر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند.