فراخوان چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد
فراخوان چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد
تاریخ انتشار : 4/30/2023 12:00:00 AM
دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، فراخوان چهل‌ویکمین دوره این رویداد را منتشر کرد.
برگزیدگان جایزه کتاب سال معرفی شدند
برگزیدگان جایزه کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/12/2023 12:00:00 AM
آثار برگزیده و شایسته تقدیر چهلمین جایزه کتاب سال و سی‌ُاُمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، همزمان با آیین پایانی این جوایز معرفی شدند.
گروه «دین» چهلمین دوره جایزه کتاب سال نامزدهای خود را شناخت
گروه «دین» چهلمین دوره جایزه کتاب سال نامزدهای خود را شناخت
تاریخ انتشار : 2/12/2023 12:00:00 AM
در گروه «دین» ۳۲ کتاب به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.
نامزدهای گروه «ادبیات» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند
نامزدهای گروه «ادبیات» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/12/2023 12:00:00 AM
نامزدهای گروه «ادبیات» چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از سوی دبیرخانه این‌ جایزه معرفی شدند.
نامزدهای گروه «علوم اجتماعی» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند
نامزدهای گروه «علوم اجتماعی» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/12/2023 12:00:00 AM
دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای گروه «علوم اجتماعی» این‌ جایزه را معرفی کرد.
اعلام نامزدهای گروه «هنر» چهلمین دوره جایزه کتاب سال
اعلام نامزدهای گروه «هنر» چهلمین دوره جایزه کتاب سال
تاریخ انتشار : 2/6/2023 12:00:00 AM
۴۹ کتاب در هشت موضوع به عنوان نامزدهای گروه «هنر» از سوی دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.
معرفی نامزدهای گروه «تاریخ و جغرافیا» چهلمین دوره جایزه کتاب سال
معرفی نامزدهای گروه «تاریخ و جغرافیا» چهلمین دوره جایزه کتاب سال
تاریخ انتشار : 1/31/2023 12:00:00 AM
دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای گروه «تاریخ و جغرافیا» این ‌جایزه را معرفی کرد.
راهیابی ۹ کتاب در گروه «فلسفه و روان‌شناسی» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال
راهیابی ۹ کتاب در گروه «فلسفه و روان‌شناسی» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال
تاریخ انتشار : 1/30/2023 12:00:00 AM
در گروه «فلسفه و روان‌شناسی» ۹ کتاب به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.
نامزدهای گروه «کلیات» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند
نامزدهای گروه «کلیات» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 1/29/2023 12:00:00 AM
در چهلمين دوره جايزه كتاب سال شش کتاب به عنوان نامزدهای گروه «کلیات» معرفی شد.
۵۱ کتاب در گروه «علوم کاربردی» نامزد کتاب سال شدند
۵۱ کتاب در گروه «علوم کاربردی» نامزد کتاب سال شدند
تاریخ انتشار : 1/25/2023 12:00:00 AM
نامزدهای گروه «علوم کاربردی» چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفي شدند