تاریخ انتشار: 11/18/2015 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 13
از 17 برگزيده وشایسته تقدیر «سالانه هنر طراحی کتاب» تجلیل می‌شوند

از 17 برگزيده وشایسته تقدیر «سالانه هنر طراحی کتاب» تجلیل می‌شونداز 17 برگزيده وشایسته تقدیر «سالانه هنر طراحی کتاب» تجلیل می‌شوند


نخستین «سالانه هنر طراحی کتاب ایران» از سوی مؤسسه خانه کتاب و با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  در دو بخش کتاب‌های «بزرگسال» و «کودک و نوجوان»برگزار می‌شود؛ توجه دادن دست‌اندرکاران تولید کتاب در ایران، مخاطبان کتاب و به طور ویژه ناشران به اهمیت طراحی و گرافیک کتاب و حمایت و تشویق ناشران، طراحان، گرافیست‌ها و تصویرگران به امر طراحی کتاب اهداف نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران به شمار می‌آیند.

 

کتاب‌های شرکت‌کننده در این سالانه در هر بخش در گروه‌های «تصویر»، «غیرتصویری» و «علمی ـ آموزشی» در موضوع‌های «طراحی جلد»، «طراحی کلی کتاب(گرافیک کتاب غیر از جلد)» و «طراحی فونت» ارزیابی می‌شوند.

 

در طول 40 روز فراخوان این سالانه، در مجموع 938 اثر به دبیرخانه این جایزه در مؤسسه خانه کتاب ایران ارسال شد که از این میان 587 اثر در بخش بزرگسال، 388 اثر در بخش کودک شرکت کردند.

 

آیین اختتامیه نخستین «سالانه هنر طراحی کتاب ایران» شنبه (30 آبان‌ماه) در فرهنگستان هنر ایران برگزار می‌شود. در این مراسم، برگزیدگان جشنواره معرفی و قدردانی خواهند شد.