تاریخ انتشار: 12/23/2015 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 14
دوازدهمين دوره جشنواره نقد كتاب برگزیدگان خود را شناخت

دوازدهمين دوره جشنواره نقد كتاب برگزیدگان خود را شناختدوازدهمين دوره جشنواره نقد كتاب برگزیدگان خود را شناخت


 به گزارش روابط عمومی خانه کتاب، آیین پایانی دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب روز  سه شنبه ، اول دی‌ماه، در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزاری شد. در این مراسم، برگزیدگان و شایستگان تقدیر این دوره از جشنواره نقد کتاب معرفی شدند.