تاریخ انتشار: 1/30/2023 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 2231
راهیابی ۹ کتاب در گروه «فلسفه و روان‌شناسی» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال

راهیابی ۹ کتاب در گروه «فلسفه و روان‌شناسی» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سالدر گروه «فلسفه و روان‌شناسی» ۹ کتاب به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.


به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای گروه «فلسفه و روان‌شناسی» در موضوع‌های «فلسفۀ اسلامی»، «فلسفۀ غرب» و «روان‌شناسی» را معرفی کرد.

در موضوع «فلسفۀ اسلامی» دو کتاب زیر به عنوان نامزد معرفی شدند:

ـ نوآوری‌های فلسفی حکیم سبزواری، تألیف حسینعلی شیدان‌شید و محمدهادی توکلی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سمت، ۱۴۰۰، ۴۲۱ ص.

ـ تاریخ فلسفة اشراق از سهروردی تا علامه طباطبایی، تألیف حسین سیدعرب، تهران: نور اشراق، ۱۴۰۰، ۶۶۴ ص.

نامزدهای موضوع «فلسفۀ غرب» نیز به شرح ذیل است:

ـ دیالوگ و دیالکتیک: هشت پژوهش هرمنوتیکی دربارة افلاطون، تألیف هانس گئورگ گادامر، ترجمة امین اصلانی، تهران: نقره، ۱۴۰۰، ۳۱۸ ص.

ـ تجربة حسی و معرفت‌شناسی باور، تألیف حمید وحید، تهران: هرمس، ۱۴۰۰، ۳۷۶ ص.

ـ تاریخ فلسفة قاره‌ای: کانت، کانتیان و ایده‌آلیسم: خاستگاه‌های فلسفة قاره‌ای، سرویراستار تألیف آلن د. شریفت، ویراستار علمی فارسی: محمدتقی طباطبائی، ترجمۀ محمدتقی طباطبائی، شاهور رحمانی و زهرا شکرانی، تهران: مولی، ۱۴۰۰ ۶۰۶ ص.

راهیابی چهار کتاب زیر در موضوع «روان‌شناسی» به مرحله دوم داوری:

ـ توان‌بخشی عصب روان‌شناختی، تألیف باربارا ای. ویلسون و دیگران، ترجمۀ حسین زارع و محمدحسین عبداللهی، تهران: سمت، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، ۱۴۰۰، ۶۱۳ ص.

ـ روان‌درمانی کودک و نوجوان علم و هنر، تألیف جرمی پ. شاپیرو و دیگران، ترجمۀ پرویز شریفی‌درآمدی، نازنین راکبی و زهرا رمضانعلی‌زاده، تهران: دانژه، ۱۴۰۰، ۶۱۳ ص.

ـ روان‌شناسی زندگی: زندگی‌درمانی، تألیف رمضان حسن‌زاده، تهران: ویرایش، ۱۳۹۹، ۴۰۹ ص.

ـ مهارت‌های زناشویی با نگرش به منابع اسلامی، تألیف محمدرضا سالاری‌فر، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۰، ۴۵۲ ص.

 

مراسم پایانی چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.