تاریخ انتشار: 2/12/2023 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 2236
نامزدهای گروه «علوم اجتماعی» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند

نامزدهای گروه «علوم اجتماعی» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدنددبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای گروه «علوم اجتماعی» این‌ جایزه را معرفی کرد.


به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، ۲۸ کتاب با موضوع‌های «علوم اجتماعی»، «حقوق»، «رسانه و ارتباطات»، «علوم سیاسی»، «اقتصاد»، «مدیریت»، «بازرگانی»، «علوم نظامی»، «حسابداري» و «آموزش و پرورش» در گروه «علوم اجتماعی» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.

آثار زیر نامزدهای موضوع «علوم اجتماعی» معرفی شدند:

ـ جريان‌شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر: احياگري ديني، تأليف سيدمحسن طباطبايي‌فر، زیرنظر شورای علمی طرح، تهران: مؤسسۀ فرهنگي و هنري آفتاب خرد، ۱۴۰۰، ۹۴۰ ص.

ـ چهارچوبي براي سیاست‌گذاري علم: تعامل علوم طبيعي و علوم انساني،‌ تأليف محمدرضا قائمي‌نيك،‌تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام؛ شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۴۰۰، ۳۲۷ ص.

در موضوع «حقوق» نیز دو اثر زیر به عنوان نامزد اعلام شدند:

ـ مباني حق انسان بر بدن خويش: گفتاري در فلسفۀ حق انسان بر بدن، تأليف مجتبي بانشي، تهران: شركت سهامي انتشار،‌۱۴۰۰، ۲۳۸ ص.

ـ نظام مالكيت فكري: خاستگاه، زيرساخت‌ها و ساختارها، ‌تأليف محمود حكمت‌نيا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسلامي، ۱۴۰۰، ۵۸۸ ص.

نامزدهای موضوع «رسانه و ارتباطات» نیز بدین شرح است:

ـ شهروندان در برابر خبرنگاران: دروازه‌باني خبر در عصر شبكه‌هاي اجتماعي، تأليف اكبر نصراللهي و روح‌الله انصاري، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، ۱۴۰۰، ۳۷۶ ص.

ـ ارتباطات ميان‌فرهنگي: نظريه و كاربرد، تأليف برايان جي. هورن و باري تومالين، ترجمۀ محمدحسين شعاعي، ‌تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۰۰، ۴۳۴ ص.

ـ دستكاري در رسانه‌هاي اجتماعي: پروپاگانداي رايانشي،‌ فرايندهاي ماشيني كنترل و فريب افكار عمومي،‌ سرپرست نویسندگان: ساموئل سي. وولي و فيليپ ان. هاوارد، ترجمۀ عباس رضايي ثمرين و رسول صفر آهنگ، تهران: همشهري، ۱۴۰۰، ۳۶۶ ص.

ـ راهنماي فرهنگ مادي، تأليف كريس تيلي و وب كين و سوزان كوچلر و مايك رولندز و پاتريشيا اسپاير، ترجمۀ گروه مترجمان، زيرنظر محمدسعيد ذكايي و مهدي اميدي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۴۰۰، ۱۱۴۳ ص.

کتاب‌های زیر نیز در موضوع «علوم سیاسی» به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:

ـ كيفيت حكومت: فساد، اعتماد اجتماعي و نابرابري در چشم‌اندازي بين‌المللي، تأليف بو روتشتاين، ترجمۀ حميدرضا ملك‌محمدي، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،‌۱۴۰۰، ۲۹۱ ص.

ـ نفوذ راهبردي: ديپلماسي عمومي، ضد تبليغات و جنگ سياسي، تأليف مايكل والر، ترجمۀ محمدرضا آهني، تهران: دانشگاه جامع امام حسين علیه‌السلام، ۱۴۰۰، ۵۳۸ ص.

ـ مباني انسان‌شناختي انديشۀ سياسي امام خميني(ره)، تأليف راضيه مهرابي‌كوشكي، تهران: مؤسسۀ فرهنگي هنري و انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۴۰۰، ۳۱۶ ص.

ـ بازنمايي هويت از نگاه ديگري: نحوۀ برساخته‌شدن اسلام‌هراسي و ايران‌هراسي، تأليف علي‌اشرف نظري، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۴۰۰، ۳۱۰ ص.

ـ الگوهاي علم سياست در حكمت متعاليه،‌ تأليف محمد پزشگي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۴۰۰، ۲۵۶ ص.

ـ ژئوپليتيك و ژئواستراتژي جهان اسلام، تأليف سيديحيي صفوي، تهران: سمت؛ پژوهشكدۀ تحقيق و توسعۀ علوم انساني؛ مركز آينده‌پژوهي جهان اسلام، ۱۴۰۰، ۴۲۸ ص.

ـ آينده‌پژوهي انقلاب اسلامي: مباني، روش‌ها و امكان‌ها، تأليف ابوذر مظاهري، تهران: سمت؛ پژوهشكدۀ تحقيق و توسعۀ علوم انساني؛ شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني؛ مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۱۴۰۰، ‌۴۳۸ ص.

در موضوع «اقتصاد» دو کتاب به عنوان نامزد معرفی شدند:

ـ سرمايه‌داري به سبك چيني؛ چرا الگوي توسعۀ چيني تقليد ناپذير است؟، تأليف ياشنگ هوانگ، ترجمۀ نيايش اميدي، تهران: دنياي اقتصاد، ۱۴۰۰، ۵۲۹ ص.

ـ فساد در نظام سرمايه‌سالار: چرا رانت‌جويي پاداش دارد ولي كار مولد نه؟، تأليف گاي استندينگ، ترجمۀ فرزانه چهاربند، تهران: مؤسسۀ غيرانتفاعي مطالعات دين و اقتصاد؛ نهادگرا، ۱۴۰۰، ۴۷۲ ص.

همچنین نامزدهای موضوع «مدیریت» به شرح ذیل است:

ـ سياست‌گذاري علم، فناوري، نوآوري و آينده‌نگاري، تأليف عباس منوريان، تهران: مؤسسۀ كتاب مهربان نشر،‌ ۱۴۰۰، ۵۶۸ ص.

ـ هم‌رقابتي؛ راهبرد نوين روابط بين‌بنگاهي، تأليف مرتضي سلطاني و علي‌اشرف احمديان، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۰۰، ۳۲۳ ص.

ـ پيشگامان مديريت دولتي، تأليف جي. ام. شفريتز و آلبرت سي. هايد، ترجمۀ سيدمحمد مقيمي و اميرحسين عبدالله‌زاده و حسين ايماني، تهران: سمت، ۱۴۰۰، ۷۱۰ ص.

کتاب‌های زیر به عنوان نامزدهای موضوع «بازرگانی» اعلام شدند:

ـ بازاريابي بين‌المللي و مديريت صادرات، تأليف محمدرضا كريمي‌علويجه، رحيم محترم و ابوالقاسم ابراهيمي، تهران: سمت، ۱۴۰۰، ۴۸۰ ص.

ـ كسب‌وكار جهاني: رويكرد بين‌فرهنگي، ‌تأليف گري پي. فرارو و اليزابت كي. برايودي، ترجمۀ كمال سخدري، زهرا آقازاده و عباس حاجي‌فتحعلي، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۰، ۴۰۴ ص.

ـ تحقيق در عمليات رفتاري نظريه،‌ روش‌شناسي و كاربرد،‌ تأليف مارتين كانك، جاناتان مالپاس و لري وايت، ترجمۀ مهدي حمزه‌پور، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،‌ ۱۴۰۰، ۳۸۱ ص.

در موضوع «علوم نظامی» یک کتاب به عنوان نامزد معرفی شد:

ـ جرم‌شناسي و جنگ: عبور از مرزها، ویراستاران متن انگلیسی: ساندرا واكليت و راس مك گري، ترجمۀ گروهی از پژوهشگران علوم جنایی، به‌کوشش حميدرضا نيكوكار، تهران: ميزان،‌۱۴۰۰، ۳۰۴ ص.

در موضوع «حسابداري» نیز کتاب‌های زیر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:

ـ حسابرسي: ديدگاه‌هاي درون و برون‌سازماني، ‌تأليف عباسعلي دريائي و سيدمحمد مشعشعي،‌ قزوين: دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) ،‌۱۴۰۰، ۳۴۵ ص.

ـ نظريه‌ها و كاربردهاي اخلاق حرفه‌اي در حسابداري (ج ۱ـ۲)، تأليف محمد نمازي و حسين رجب‌دري، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۰، ۷۲۲ ص.

دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال دو کتاب ذیل را در موضوع «آموزش و پرورش» به عنوان نامزد معرفی کرد:

ـ فرهنگ‌های برنامۀ درسی، تألیف پاملا بلوتین ژوزف و دیگران، ترجمۀ محمود مهرمحمدی و دیگران، تهران: سمت؛ پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، ۱۳۹۹، ۳۸۳ ص.

ـ هویت دینی برنامۀ درسی، تألیف حسن ملکی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی مدرسۀ برهان (انتشارات مدرسه)، ۱۴۰۰، ۳۸۸ ص.

 

مراسم پایانی چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.