تاریخ انتشار: 1/28/2016 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 23
راه يابي 7 اثر از گروه هاي علوم اجتماعي و اقتصاد به مرحله دوم جايزه كتاب سال

راه يابي 7 اثر از گروه هاي علوم اجتماعي و اقتصاد به مرحله دوم جايزه كتاب سالآثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی‌وسومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های«علوم اجتماعی » و « اقتصاد » معرفی شدند.


به گزارش روابط عمومی خانه کتاب، در گروه« علوم اجتماعی» 131 اثر  به مرحله اول داوری راه یافت که از این تعداد  چهار کتاب «جامعه شناسي كودكي، تاليف ويليام اي كورسارو، ترجمه عليرضا كرماني »، «گفتمان­ هاي دگرواره در علوم اجتماعي آسيا، تاليف سيد فريد العطاس، ترجمه سيدمحمدامين قانعي­ راد»، «تحليل نظري و تطبيقي در جامعه شناسي، تاليف مسعود چلبي» و «در جستجوي علوم انساني اسلامي (2جلد)، تاليف عبدالحسين خسروپناه» به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافتند.

همچنین در گروه «اقتصاد» از بین 66 اثر راه یافته به مرحله اول داوری سه اثر با عنوان های «عدالت اقتصادي و دموكراسي، تاليف رابين هانل، ترجمه حسن اسماعيل­ زاده»، « چين چگونه سرمايه داري شد، تاليف رونالد كوز و ...، ترجمه سيدپيمان اسدي» و «اقتصاد سياسي جهاني، تاليف رابرت گيلپين و ...، ترجمه رسول افضلي و ...» نیز به مرحله دومداوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافتند.

اختتامیه سی‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه سال جاری با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.