تاریخ انتشار: 1/28/2016 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 24
معرفي نامزدهاي كتاب سال در 3 گروه

معرفي نامزدهاي كتاب سال در 3 گروهآثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی‌وسومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های«حقوق»، «مديريت» و «بازرگاني» معرفی شدند.


به گزارش روابط عمومی خانه کتاب، در گروه«حقوق» 138 اثر  به مرحله اول داوری راه یافت که از این تعداد  تنها یک کتاب با عنوان «حقوق تعهدات، تاليف ابراهيم شعاريان و ... » به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافت.

 همچنین در گروه « مديريت» از بین 38 اثر راه یافته به مرحله اول داوری سه اثر با عنوان های «توانمندسازي منابع انساني در نظام ارزشي اسلام، تاليف اميرحمزه مهرابي»، «نگرشي به مديريت اسلامي، تاليف هادي پورشافعي و عبدالرضا خدري خان آبادي» و «ماهيت تصميم گيري، تاليف گراهام اليسن و ...، ترجمه منوچهر شعاعي » به مرحله دومداوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافتند.

در گروه «بازرگاني» پس از بررسی 4 اثر در مرحله اول داوری دو کتاب با عنوان های « بازاريابي جهاني، تاليف وارن جي كيگان و ....، ترجمه عبدالحميد ابراهيمي و هرمز مهراني» و «استراتژي بازاريابي، تاليف او سي فرل و ...، ترجمه محمدحسين بيرامي» نیز  به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافتند.

اختتامیه سی‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه سال جاری با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.