تاریخ انتشار: 12/20/2016 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 74
برگزیدگان سیزدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» معرفی شدند.

برگزیدگان سیزدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» معرفی شدند.آیین اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، عصر دوشنبه 29 آذرماه، با حضور سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید غلامی جلیسه، مدیرعامل موسسه خانه کتاب، سیدحسن اسلامی اردکانی، دبیر علمی این دوره از جشنواره و جمعی از منتقدان شناخته شده در حوزه‌های مختلف، در سالن اجتماعات پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شد.


سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، با معرفی برگزیدگان خود در محورهای تخصصی سیزده‌گانه شامل هنر، میراث‌پژوهی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم و فنون، فلسفه - کلام و عرفان، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، ادبیات (متون و شعر کهن، متون و شعر کلاسیک و ...)، فقه و حقوق، اطلاع‌رسانی و ارتباطات، قرآن و حدیث، اخلاق، کودک و نوجوان، به شرح زیر معرفی شدند.

1. کلیات و اطلاع رسانی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«پر، اما ناپرداخته! نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش‌شناسی»، ابراهیم افشار، فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 6، تابستان 1394.

2. میراث‌پژوهی
در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:
1. «ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیز بن محمد نسفی»، احسان رئیسی، آینه میراث، س سیزدهم، ش57، پاییز و زمستان1394.
2. «نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین»، هادی درزی رامندی و محمد منصور طباطبایی، متن شناسی ادب فارسی، س هفتم، ش 27، پاییز 1394.

3. فلسفه، کلام و عرفان
الف) فلسفه اسلامی
در این حوزه دو اثر به طور مشترک  شایسته تقدیر شناخته شد:
1. «ملاحظاتی درباره برخی مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی»، مجید مرادی، فصلنامة نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
2. «نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی، سیدمحسن میری و قاسم ابراهیمی پور»، مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، ش2، پاییز و زمستان 1394.

ب) فلسفه غرب
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«شروط امکان تألیف دربارة کانت»، سید محسن اسلامی، فصلنامة نقدکتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان شناسی، س اول، ش1، بهار 1394.

ب) عرفان
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر  شناخته شد:
«ما به کجاییم و امانت کجاست؛ نقد ترجمه فارسی اللمع فی التصوف»، سعید کریمی، آینه میراث، ش 56، س سیزدهم، بهار و تابستان 1394.

ج) کلام
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب زمینه مشترک»، محمد جعفر مروارید و حسن توسلی، پژوهشنامه کلام، ش2، س دوم، بهار و تابستان 1394.

4. دین
الف) فقه و حقوق
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«تألیف فلسفة فقه، ضرورتی که همچنان باقی است»، ناصر قربان نیا، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.

ب) اخلاق
در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:
1. «دعوت دوباره به فضیلت فکری»، امیرحسین خداپرست، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، س اول، ش 3-4، پاییز و زمستان 1394.
2. «معرفی و نقد یک کتاب و دو ترجمه آن: کلیات فلسفه اخلاق نوشته جیمز ریچلز»، سید علیرضا صالحی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، س اول، ش1، بهار 1394.

5. علوم اجتماعی
الف) جامعه شناسی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«واکاوی مسئله گفت و گو: بررسی و نقد کتاب در جهان گفت و گو»، فرهنگ ارشاد، فصلنامة نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.

ب) ارتباطات
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد کتاب ارتباط شناسی»، مصطفی همدانی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 33، تابستان 1393.

6. زبان
الف) زبان‌های دیگر
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت بر اساس آرای نظری اومبرتواکو»، مرضیه اطهاری نیک عزم و رعنا طاهرزاده، پژوهشهای ادب و زبان فرانسه، ش 3، س دوم،  بهار و تابستان 1394.

ب) زبانشناسی
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقد و بررسی مجموعه‌ فرهنگ‌های سخن»، فرهاد قربان زاده، ویژه نامه نامۀ فرهنگستان، فرهنگ‌نویسی، ش10، اسفند 1394.
1393.

7. علوم و فنون
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی: نقدی بر کتاب مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی»، امیرمحمد گمینی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س 2، ش 5 و6، بهار و تابستان 1394.

8. هنر
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«مداقه‌ای در مباحث تئوری طراحی گرافیک: نگاهی به کتاب طراحی گرافیک چیست؟»، مهدی حق شناس، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش 7، پاییز 1394.

9. ادبیات فارسی
الف) نقد ادبی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«جامعه شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع»، مهدی یوسفی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 1، بهار 1394.

ب) متون کهن
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«معرفی و بررسی دو تصحیح تازه شاهنامه»، سجاد آیدنلو، ضمیمة آینة میراث، ش40، 1394.

10. ادبیات داستانی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می‌کنم از منظر زبان و جنسیت»، ملاحت نجفی عرب، دو فصلنامه علوم ادبی، س چهارم، ش 6 و7، بهار و تابستان 1394.

11. شعر
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«شعر نو در ترازوی تأویل: مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل»، عبدالرسول شاکری، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س اول، ش3-4، پاییز و زمستان 1394.

12. تاریخ و جغرافیا
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«ایران عصر صفوی: نوزایی امپراتوری ایران»، محمد کاظم رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 5، س دوم، بهار 1394.

13. کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقد و بررسی دو داستان خاطرات یک خون آشام عاشق و جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد از منظر برنامه فلسفه برای کودکان»، مریم عفتی کلاته، فلسفه وکودک، س سوم، ش 9، بهار 1394.

بخش ویژه:
در این حوزه فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران با مدیرمسئولی هرمز همایون‌پور به‌عنوان نشریه شایسته تقدیر انتخاب شد.