تاریخ انتشار: 1/11/2017 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 80
معرفی آثار فلسفي مرحله دوم سی و چهارمین دوره كتاب سال

معرفی آثار فلسفي مرحله دوم سی و چهارمین دوره كتاب سالاز مجموع 94 کتاب در گروه فلسفه، تعداد 2 کتاب در بخش فلسفه اسلامی، 9 کتاب در بخش فلسفه غرب و یک کتاب در بخش منطق به مرحله نهایی سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی راه پیدا کردند


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به  نقل از روابط عمومی خانه كتاب، در سی و چهارمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی 94 كتاب در گروه فلسفه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد كه تا كنون داوری این آثار در دو مرحله انجام شده و  كتاب های راه‌یافته به  مرحله نهایی این  دوره از جایزه كتاب سال مشخص شده‌اند.

در بخش فلسفه اسلامی از بین 48  كتاب ارسال شده، كتاب‌های زیر به مرحله دوم سی و چهارمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی راه پیدا كردند:

-«گام های پسین در فلسفه برین»، تالیف  حسین عشاقی، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
-«سنجش و اكتشاف»، تالیف  علی عابدی شاهرودی، تهران: حكمت و فلسفه ایران»

همچنین در بخش  فلسفه غرب، از بین 43 اثر ارسالی، كتاب‌های زیر به مرحله دوم سی و چهارمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی راه پیدا كردند:

-كتاب معرفت شناسی و نفس شناسی كانت، تالیف  اسماعیل سعادتی خمسه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
-كتابناتمامیت، تالیف ربكا گلدستین، ترجمه رضا امیررحیمی، تهران: نیلوفر
-كتاب دیالكتیك و تفاوت، تالیف  آلن نری، ترجمه عماد افروغ، تهران: علم
-كتاب ضرورت دلالت و جهان های ممكن، تالیف محمد سعیدی مهر، تهران: علمی و فرهنگی
-كتاب فلسفه آلمانی، تالیف تری پینكارد، ترجمه ندا قطرویی، تهران: ققنوس
-كتاب هوسرل، تالیف دیوید وودراف اسمیت، ترجمه سیدمحمدتقی شاكری، تهران: حكمت
-كتاب متعلقات و ملحقات، تالیف آرتور شوپنهاور، ترجمه رضا ولی یاری، تهران: مركز
-كتاب فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه، تالیف یوآخیم ریتر و ...، گروه مترجمان، سرویراستاران محمدرضا حسینی بهشتی و بهمن پازوكی، تهران: موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران
-كتاب نوخاستگی و آگاهی، تالیف  یاسر خوشنویس، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

در گروه منطق از بین 3 اثر ارسالی نیز كتاب «تحلیل منطقی گزاره: شرح منطق اشارات، مهدی عظیمی، قم: حكمت اسلامی، 2ج» به مرحله نهایی این دوره از جایزه كتاب سال راه یافت.

مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و كتاب‌های شایسته قدردانی برگزار می‌شود.