تاریخ انتشار: 2/4/2017 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 87
معرفی آثار راه یافته به مرحله دوم جایزه كتاب سال در گروه زبان و ادبیات

معرفی آثار راه یافته به مرحله دوم جایزه كتاب سال در گروه زبان و ادبیاتآثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی‌وچهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه های زبان و ادبیات معرفی شدند.


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی خانه كتاب، در بخش «زبان‌های باستانی و گویش‌های لهجه‌ای»  از بین  44 اثر ارسالی،  6 كتاب «تحریر ایلامی كتیبه داریوش بزرگ در بیستون»، تالیف سلمان علی‌یاری‌بابلقانی، از تهران، نشر مركز، «زبان مازندرانی (طبری)توصیف زبان شناختی»، تالیف فردوس آقا گل زاده، از تهران، نشر دانشگاه تربیت مدرس، «نامه‌های منوچهر» تالیف یدالله منصوری و پویا شریفانی، از تهران، نشر آوای خاور، «گنجینه گویش‌های ایرانی (استان اصفهان2)»، تالیف حبیب برجیان، از تهران، نشر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، «گویش‌های ایرانی (سیوندی، یزدی و سویی)»، تالیف كای بار،  فریدریش كارل آندرئاس، والتربرونو هنینگ، ترجمه علی نورزاد، از تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «ادبیات مانوی، تالیف ابوالقاسم اسماعیل‌پور و مهرداد بهار، از تهران، نشر كارنامه» به مرحله نهایی سی‌وچهارمین دوره جایزه كتاب سال راه پیدا كردند.

در بخش «زبان شناسی» از بین 28 اثر ارسالی، 3 كتاب با عناوین «‌آواشناسی آكوستیك و شنیداری تالف»، كیث جانسون، ترجمه زهرا محمودزاده و  رحیمه روح‌پرور، از تهران، نش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (چاپار)، «استعاره‌هایی كه با آن ها زندگی می‌كنیم» تالیف جرج لیكاف و مارك جانسون، مترجم هاجر آقا ابراهیمی، از تهران، نشرعلم و «زبان شناسی كاربردی و مسایل میان رشته‌ای زبان، تالیف فردوس آقا گل زاده، تهران، نشر علمی به عنوان نامزدهای این دوره از جایزه كتاب سال شناخته شدند.

در بخش «تاریخ و نقد ادبی (ترجمه)» از بین 31 اثر ارسالی، 6 كتاب «شعر و تجربه»، تالیف ویلهلم دیلتای، ترجمه  منوچهر صانعی‌دره‌بیدی، از تهران، نشر ققنوس، «سیاست نوشتار»، تالیف كامران تلطف، ترجمه مهرك كمالی، از تهران، نشر نامك، «تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه»، تالیف مجموعه نویسندگان، مترجم آبتین گلكار، از تهران، نشر چشمه»، «بوطیقای رمان»، تالیف ونسان ژوو، ترجمه نصرت حجازی، از تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، «مقدمه‌ای كاربردی بر استعاره»، تالیف زولتان كووچش، ر كابنسز، سوزانا بوكور، سیلویا چابی، اورشویا لزانی، استر نوز، مترجم شیرین پورابراهیم، از تهران، نشر سمت و «طرح و ساختار رمان»، تالیف جیمز اسكات‌بل، ترجمه محسن سلیمانی، از تهران، نشر سوره مهر به عنوان نامزدهای سی و چهارمین دوره جایزه كتاب سال معرفی شدند.

همچنین، در بخش «متون قدیم» از بین  56 اثر ارسالی به دبیرخانه این دوره از جایزه كتاب سال، 5 كتاب «جنگ رباعی»، تصحیح سیدعلی میرافضلی، از تهران، نشر سخن، «هفت منظومه حماسی»، تصحیح رضا غفوری، از تهران، نشر موسسه پژوهشی میراث مكتوب، «سمط العلی للحضره العلیا»، تالیف ناصرالدین منشی كرمانی، تصحیح مریم میرشمسی، از تهران؛ نشر دكتر محمود افشاریزدی، «فرامرزنامه بزرگ»، تصحیح ابوالفضل خطیبی، ماریولین زوتفن، از تهران، نشر سخن و «كامل التعبیر»، تالیف حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی، تصحیح مختار كمیلی، از تهران: نشر موسسه پژوهشی میراث مكتوب به مرحله دوم راه پیدا كردند.

در بخش «ادبیات زبان‌های دیگر» از بین 290 اثر ارسالی، 7 كتاب «آوریل سرخ» تالیف سانتیاگو رونكاگلیولو، ترجمه جیران مقدم، از تهران، نشر افق، «دیگری»، تالیف آرتور شنیتسلر، ترجمه علی‌اصغر حداد، از تهران، نشر ماهی، «آن وقت‌ها كه ریش پدر هنوز قرمز بود»، تالیف ولف‌دیتریش اشنوره، ترجمه كتایون سلطانی، از تهران، نشر نگاه»، «ضد سنت بو و خاطره‌های بامداد»، تالیف مارسل پروست، ترجمه احمد پرهیزی، از تهران، نشر مروارید، «كمی قبل از خوشبختی»، تالیف انیس لودیگ، ترجمه منصوره رحیم زاده، از تهران، نشر مروارید، «یادداشت‌های زیرزمینی با چهارده تفسیر»، تالیف فئودورمیخائیلوویچ داستایوسكی، ترجمه حمیدرضا آتش‌برآب، از تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی و «ننامیدنی»، تالیف ساموئل بكت، ترجمه مهدی نوید، از تهران، نشر چشمه به عنوان نامزدهای سی‌وچهارمین دوره جایزه كتاب سال شناخته شدند.
 
همچنین، در بخش «زبان زبان‌های دیگر» از بین 64 اثر ارسالی، كتاب‌های «فرهنگ دانشنامه كارا»، 5ج، تالیف دانشنامه بریتانیكا و...، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، از تهران، نشر معین، نگاه و شباهنگ و «واژه نامه و فرهنگ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات،» تالیف گروه مولفان، از تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف و موسسه علمی» به مرحله دوم داوری كتاب سال رسیده‌‌اند.
 
لازم به ذکر است که در بخش‌های « زبان فارسی»، «زبان عربی» و « ادبیات عربی» به ترتیب با 50 ، 24 و 23 اثر ارسالی هیچ كتابی جواز ورود به مرحله دوم سی و چهارمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی ایران را كسب نكرد.
 
مراسم اختتامیه سی‌وچهارمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و كتاب‌های شایسته قدردانی برگزار می‌شود.