هادی خانیکی
نام و نام خانوادگی هادی خانیکی
تحصیلات دکترا
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد /13/30
گزیده آثار

قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: طرح نقد، چ 2، 1397،

چالش‌های دانشگاه در ایران: دانشگاه‌، سیاست و فرهنگ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1396،

دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران: کندوکاوی در مسائل آموزش عالی ایران، تألیف مجید تهرانیان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1396،

در جهان گفت‌وگو: بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم، انتشارات هرمس، چ 2، ۱۳۹۲،

گفت‌وگوی تمدن‌ها مبانی مفهومی و نظری، با همکاری دیگران، دانشگاه تهران، مرکز انتشارات و چاپ، ۱۳۸۴.

کارنامک

عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی،

مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی،

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

مشاور رئیس‌جمهور در امور رسانه و مطبوعات،

مشاور رئیس‌جمهور در امور فرهنگی،

رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،

عضو مؤسس و نایب‌رئیس انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی علوم و فناوری،

عضو شورای راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،

مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،

مدیرمسئول فصلنامه علمی ـ ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه،

دبیر علمی همایش بزرگداشت استاد کاظم معتمدنژاد (آذر1392).بازگشت