رضا اکبری
نام و نام خانوادگی رضا اکبری
تحصیلات دکترا
گروه داوری
دین   
تاریخ تولد /13/47
گزیده آثار

 

 

شرح منظومه حکمت: در باب عدم و وجود، با همکاری سیدمحمد منافیان، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390،

دانشگاه اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1387، (همکاری در تألیف)،

ملاصدرا به روایت ما، 1386، (همکاری در تألیف)،

ایمان‌گروی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1384،

فلسفه ویتگنشتاین، مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، 1384 (همکاری در تألیف)،

فلسفه و کلام، ادیان و عرفان، دبیرخانه همایش اسماء، 1384 (همکاری در تألیف)،

درآمدی نو بر منطق نمادین، دفتر نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1383، (ترجمه).

جاودانگی، بوستان کتاب، 1382،

«بررسی انتقادی تقریر ویلیام جیمز از شرطیه پاسکال»، با همکاری آقای خسروی، قبسات، ش 55، 1389،

«ابن سینا فیلسوف عقل ـ ایمان گرا»، با همکاری اکرم خلیلی، حکمت سینوی، ش 39، 1387،

«حل تعارضات اخلاقی بر پایه اخلاق فضیلت»، پژوهش­های فلسفی ـ کلامی، ش 3، 1386،

«ابتکارات فلسفی ملاصدرا و نقش آنها در نظریه عالم صغیر و انسان کبیر»، خردنامه صدرا، ش 47، 1386،

«از بداهت موجود تا بداهت وجود»، اندیشه دینی دانشگاه شیراز، ش 19، 1385.

 

کارنامک

عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق علیه­السلام،

استاد مدعو در دانشگاه­های تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،

رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه­السلام از سال 1385 تا کنون،

عضو گروه الهیات و فلسفه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فن­آوری،

سردبیر دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی نامه حکمت،

برگزیده جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در سال 1389،

پژوهشگر برگزیده کنگره دین­پژوهان کشور در سال 1381 و 1382،

برگزیده کتاب سال برتر دانشجویی در حوزه فلسفه و دین در سال 1383.بازگشت