ولی اله محرابی
نام و نام خانوادگی ولی اله محرابی
تحصیلات دکترا
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد /13/16
گزیده آثار

تاریخ مصور پزشکی جهان و ایران: از کهن‌ترین روزگاران تا دورة معاصر (10 ج)، سفیر اردهال، 1393،

تاریخ مصور پزشکی جهان: از کهن‌ترین روزگاران تا دورة معاصر (8 ج)، دایره‌المعارف تاریخ پزشکی، 1383،

اورژانس­های جراحی اطفال، 1376 (همکاری در تألیف)،

آنچه را که از جراحی می­دانید، 1381 (همکاری در تألیف)،

جراحی کودکان: ویژگی­ها و اصول کلی بیماری­های جراحی اطفال، انتشارات دانش‌پژوه، 1363.

کارنامک

عضو وابستة فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران،

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،

مدیر گروه جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران،

رئیس بیمارستان امیر کبیر،

بنیان­گذار اولین بخش فوق تخصصی جراحی کودکان در ایران،

عضو انجمن جراحان بین‌المللی آلمان،

عضو انجمن جراحان کودکان اروپا،

برگزیدة جایزة کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1384،

داور جایزة کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.

دریافت لوح تقدیر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به پاس 30 سال دبیری هیئت ممتحنة جراحی عمومی کودکان، 1378،

دریافت لوح تقدیر از جامعة جراحان آلمان، 1380

استاد برگزیدة جشنوارة ابن سینا، 1385،

استاد برگزیدة آکادمی دوسلدورف آلمان، 1385،

دریافت جایزة کتاب سال از بنیاد سرور برای تألیف کتاب جراحی کودکان 1389،

دریافت نشان ویژة استاد پیشکسوت از دانشگاه تهران 1389.بازگشت