جواد محقق
نام و نام خانوادگی جواد محقق
تحصیلات دانش آموختة زبان و ادب فارسی و دارای دکتری ادبی و درجة یک هنری.
گروه داوری
کودک و نوجوان   
تاریخ تولد /13/33
گزیده آثار

 در کوچه­های کرایوا، تهران: امرود، 1391،

بیداری کلمات، (بررسی و تحلیل شعر مقاومت)، 1390،

و آفتاب هدایت، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1389،

کلمات در خط مقدم (بررسی و تحلیل شعر دفاع مقدس)، تهران: روایت فتح، 1389،

پشت پلک پنجره، تهران: تکا، 1388،

شکفتن در آتش، تهران: هنر رسانة اردیبهشت، 1387،

دوغ و دروغ، تهران: زلال، 1386،

باران بهانه بود، تهران: پیدایش، 1386،

خواب خوب، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1381،

در خانۀ ما، تهران: سورة مهر، 1381،

معلمان خوب من، تهران: مدرسة برهان، 1379،

گزیدۀ ادبیات معاصر، تهران: کتاب نیستان، 1379،

یاد ماندگار ( گفتگو با معلمان صاحب نام ایران)، تهران: مدرسة برهان، 1378،

علم و ایمان در گفت­وگو با دانشمندان، تهران: مدرسه، 1377،

قدر استاد نکو دانستن، تهران: نشر قو، 1376،

مثل من به انتظار، تهران: سورة مهر، 1374،

تاوان عشق، تهران: مدرسه، 1371.

کارنامک

نویسنده، شاعر و مدرس شعر، داستان و روزنامه­نگار،

دبیر آموزش و پرورش و دبیر مدارس ایران در ترکیه و پاکستان،

سردبیر نشریه­های رشد نوجوان، رشدکودک، فصلنامة جوانه و رشد آموزش هنر،

مسئول صفحات شعر کیهان بچه­ها،

عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن قلم و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان،

عضو شورای نظارت کتب کودک و نوجوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای طرح و برنامۀ خانۀ روزنامه­نگاران جوان و روزنامة گنبد کبود، شورای شعر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،

تأسیس انجمن ادبی میلاد (نخستین انجمن ادبی استانی بعد از انقلاب).بازگشت