محمدعلی مهدوی راد (دبیر علمی)
نام و نام خانوادگی محمدعلی مهدوی راد (دبیر علمی)
تحصیلات دانش آموختة حوزوی تا مرحلة اجتهاد و دکتری علوم قرآن و حدیث.
گروه داوری
دین   
تاریخ تولد /13/34
گزیده آثار

تراث الشیعه القرآنی، با همکاری گروهی از محققان، مکتبه التفسیر و علوم القرآن المختصه، 1393،

جریان­شناسی تفاسیر فقهی، با همکاری دیگران، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1390،

سیر نگارش‌های علوم قرآنی، تهران: هستی­نما، 1389،

تدوین‌ الحدیث عند الشیعه الأمامیه، تهران: هستی­نما، 1389،

حدیث و حدیث­پژوهی، با همکاری دیگران، تهران: کتاب مرجع، 1389،

پژوهش­گونه­ای دربارة مصحف فاطمه (س)، تهران: مؤسسة فرهنگی هنری مشعر، 1386،

غبار راه طلب، تهران: هستی­نما، 1384،

آفاق تفسیر، تهران: هستی­نما، 1382،

مشعل جاوید، مشهد: دبیرخانة کتاب ولایت، 1380،

موسوعه امام علی (ع)، با همکاری دیگران، قم: دارالحدیث، 1380،

سیاست‌نامه امام علی (ع)، با همکاری دیگران، قم: دارالحدیث، 1380،

نظام دفاعی اسلام، 1380،

راهنمای آینة پژوهش، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1380،

تحفه ‌الاخوان، 1375، (تحقیق و تصحیح)،

با کاروان عشق، با همکاری رسول جعفریان، تهران: مشعر، 1374،

تحفه العابدین، قم: کتابخانة حضرت آیت­الله مرعشی نجفی، 1372، (تحقیق و تصحیح).

کارنامک

سردبیرمجلة آینه پژوهش،

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)،

سردبیر مجله حوزه از  شمارة 16 تا 36،

سردبیر فصلنامة نقد کتاب علوم قرآن و حدیث،

مدیرمسئول مجلة بینات از شمارة 1 تا 12.بازگشت