سیّد مهدی فتح الله
نام و نام خانوادگی سیّد مهدی فتح الله
تحصیلات دکتری مهندسی صنایع گرایش سیستم، دانشگاه علم و صنعت.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1352/10/16
گزیده آثار

پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب و کار، تهران: نشر بازرگانی، 1391،

جوهر ناب مدیریت استراتژیک، تهران: نشر بازرگانی، 1391، (ترجمه)،

معماری محصول و سکوی مشترک در صنعت، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389، 

مدیریت زنجیره تأمین، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385، (تألیف و ترجمه)،

نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: تولید دانش، 1382، (تألیف و ترجمه).

کارنامک

رییس گروه مطالعات امور صنعت معدن و تجارت، مرکز تحقیقات ریاست جمهوری،

رییس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،

رییس هیئت امنای مرکز آموزش بازرگانی ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی،

رییس مجمع شرکت چاپ و نشر بازرگانی ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی،

مدیرکل برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه و تجارت،

مدیرکل دفتر SME ها، وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت،

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت،

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت،

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج،

عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،

عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی،

عضو کمیته علمی هفتمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک،

عضو کمیته راهبردی کنفرانس صنعت پخش ایران،

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران،

عضو هیئت مدیره انجمن لجستیک ایران.

شایسته تقدیر سی و یکمین دورۀ جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.بازگشت