اسماعیل کهرم
نام و نام خانوادگی اسماعیل کهرم
تحصیلات دکترای محیط زیست، دانشگاه ابردین انگلستان.
گروه داوری
تاریخ و جغرافیا   
تاریخ تولد 1325/08/05
گزیده آثار

چگونه پرندگان را به باغچه ها جذب نماییم، تهران: سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران، 1392، (ترجمه)،

حیات وحش در خانه ما، تهران: ایران شناسی، 1388،

کوسه ها و انسان ها، تهران: سروش، 1379،

زندگی و مرگ دایناسورها، تهران: سروش، 1375، 

اکوتوریسم، تهران: سازمان حفاظت محیط زیست، 1374، (ترجمه).

«پوشش گیاهی، سلاح طبیعی ماست»، ماهنامه سرآمد، ش 1، 1393،

«منابع توریسم کشور و بهره برداری پایدار، موقعیت ها و چالش ها، پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران»، 1383.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،

عضو هیئت دانشگاه علامه طباطبائی،

مدیر دفتر بررسی حیات وحش،

کارشناس مسئول مطالعات محیط زیست،

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.بازگشت