ولی الله محرابی
نام و نام خانوادگی ولی الله محرابی
تحصیلات دکتری فلوشیپ تروماتولوژی، رادیولوژی، بیهوشی، دانشگاه بن و فرانکفورت و بورد فوق تخصصی جراحی کودکان، دانشگاه پنسیلوانیا.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1316/03/02
گزیده آثار

تاریخ مصور پزشکی جهان و ایران: از کهن‌ترین روزگاران تا دوره معاصر تهران: دائره المعارف تاریخ پزشکی، 10 ج، 1383،

آنچه را که از جراحی می دانید، با همکاری دکتر فاضل، تهران: جامعه جراحان، 1381،

اورژانس های جراحی اطفال، با همکاری دکتر سلطان زاده، تهران: علوم پزشکی تهران، 1376، 

جراحی کودکان: ویژگی ها و اصول کلی بیماری های جراحی اطفال، تهران: دانش‌پژوه، 1363.

کارنامک

رئیس بیمارستان امیرکبیر،

مدیر گروه جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران،

بنیانگذار اولین بخش فوق تخصصی جراحی کودکان در ایران،

عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران،

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،

عضو انجمن جراحان بین‌المللی آلمان،

عضو انجمن جراحان کودکان اروپا،

دریافت لوح تقدیر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به پاس 30 سال دبیری هیئت ممتحنه جراحی عمومی کودکان 1378،

دریافت لوح تقدیر از جامعه جراحان آلمان، 1380،

استاد برگزیدۀ جشنوارۀ ابن سینا، 1385،

دریافت جایزۀ کتاب سال از بنیاد سرور برای تالیف کتاب جراحی کودکان، سال 1389،

دریافت نشان ویژۀ استاد پیشکسوت از دانشگاه تهران، 1389،

برگزیده بیست و چهارمین دورۀ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 1384،

تجلیل و بزرگداشت مقام بنیانگذار و پدر جراحی اطفال از طرف نظام پزشکی وزارت ارشاد، 1394.بازگشت