مجید معارف
نام و نام خانوادگی مجید معارف
تحصیلات دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس.
گروه داوری
دین   
تاریخ تولد 1332/12/15
گزیده آثار

شناخت قرآن، دفتر اول، قرآن و خاورشناسان، تهران: نبأ، 1394،

درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر، تهران: سازمان سمت، 1394،

قرآن در روایات اهل بیت (علیهم السلام)، تهران: دارالقرآن، 1394،

آشنایی با علم حدیث، باهمکاری سهیلا پیروزفر، تهران: سازمان سمت، 1393،

تلألو نور، (مروری بر زندگی و آثار محدث نوری)، تهران: همشهری، 1393،

حدیث و حدیث‌پژوهی، با همکاری محمدعلی مهدوی‌راد و محسن معینی، تهران: کتاب مرجع، 1389،

شناخت حدیث (مبانی فهم متن ـ اصول نقد سند)، تهران: نبأ، 1389،

مباحثی در تاریخ حدیث (سیر تدوین ـ شناخت منابع)، تهران: نبأ، 1389،

محدث صادق (مروری بر زندگی و آثار شیخ صدوق)، تهران: همشهری، 1389،

تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی، تهران: کویر، 1388،

جوامع حدیثی اهل سنت، تهران: سازمان سمت و دانشکده علوم حدیث، 1388،

مباحثی در تاریخ و علوم قرآنی، تهران: نبأ، 1383،

درآمدی بر تاریخ قرآن، تهران: نبأ، 1383،

پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، تهران: ضریح، 1376.

کارنامک

رییس و معاون پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران،

مدیر گروه و عضو هیئت علمی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران،

سردبیر مجله پژوهش دینی،

سردبیر مجله بصیرت و تربیت اسلامی، 

داور جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،

داور جایزه گام اول.بازگشت