محمدعلی مهدوی راد
نام و نام خانوادگی محمدعلی مهدوی راد
تحصیلات دانش آموخته حوزوی تا مرحله اجتهاد و دکتری علوم قرآن و حدیث.
گروه داوری
دین   
تاریخ تولد 1334/05/21
گزیده آثار

تراث الشیعۀ القرآنی، با همکاری گروهی از محققان، قم: مکتبة التفسیر و علوم القرآن المختصة، 1393،

جریان شناسی تفاسیر فقهی، با همکاری دیگران، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1390،

سیر نگارش‌های علوم قرآنی، تهران: هستی نما، 1389،

تدوین‌ الحدیث عند الشیعة الأمامیة، تهران: هستی نما، 1389،

حدیث و حدیث پژوهی، با همکاری دیگران، تهران: کتاب مرجع، 1389،

پژوهش گونه ای دربارة مصحف فاطمه (سلام الله علیها)، تهران: مؤسسة فرهنگی هنری مشعر، 1386،

غبار راه طلب، تهران: هستی نما، 1384،

آفاق تفسیر، تهران: هستی نما، 1382،

مشعل جاوید، مشهد: دبیرخانة کتاب ولایت، 1380،

موسوعة امام علی (علیه السلام)، با همکاری دیگران، قم: دارالحدیث، 1380،

سیاست‌نامة امام علی (علیه السلام)، با همکاری دیگران، قم: دارالحدیث، 1380،

نظام دفاعی اسلام، 1380،

راهنمای آینه پژوهش، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1380،

تحفة ‌الاخوان، 1375، (تحقیق و تصحیح)،

با کاروان عشق، با همکاری رسول جعفریان، تهران: مشعر، 1374.

کارنامک

سردبیر مجله آینه پژوهش،

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)،

سردبیر مجله حوزه از  شماره 16 تا 36،

سردبیر فصلنامة نقد کتاب علوم قرآن و حدیث،

مدیرمسئول مجلة بینات از شماره 1 تا 12.بازگشت