غلامرضا نبی بیدهندی
نام و نام خانوادگی غلامرضا نبی بیدهندی
تحصیلات دکتری رشته شیمی، دانشگاه دهلی.
گروه داوری
تاریخ و جغرافیا   
تاریخ تولد 1337/04/21
گزیده آثار

کاربرد سیستم انتشار امواج اولتراسونیک در تصفیه فاضلاب، با همکاری دیگران، تهران: دانشگاه تهران، 1393،

تحلیل برنامه تغییر ساعت رسمی کشور و حوادث شغلی، با همکاری دیگران، تهران: خسروی، 1392،

رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی، با همکاری دیگران، تهران: خانیران، 1391، (ترجمه)،

باکتری های فاضلاب، با همکاری دیگران، تهران: دانشگاه تهران، 1390، (ترجمه)،

شیمی تجزیه: اصول تجزیه دستگاهی، با همکاری حسین سیدکلال و حسن هویدی، تهران: خانیران، 1388، (ترجمه)،

مفاهیم و پیامدهای تغییر آب و هوا با مروری بر ملاحظات پروتوکل کیوتو، با همکاری شاهین محمدنژاد و فاطمه عبادتی، تهران: دانشگاه تهران، 1388،

مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست-آب و فاضلاب: انگلیسی ـ فارسی، فارس ـ انگلیسی و اصطلاحات با همکاری حسن هویدی، تهران: خانیران، 1385،

G.Nabi- Bidhendi, etal ,Efficieney of Aetive Sludge Process Treatment of Petrochemical Industries Wastewater by Using of Biofilm(Case Study:Imam Khomeiny Port Petrochemical Complex),Oct.7, 2011.

کارنامک

رییس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران،

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست  گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران،

عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران، 

عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران، 

عضو شورای راهبردی محیط زیست شهرداری تهران، 

 عضو کمیسیون محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

عضو کمیسیون نخبگان سازمان محیط زیست ایران، 

عضو کار گروه بررسی توانایی علمی محیط زیست در بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 

عضو کمیته علمی همایش بین المللی علم و فناوری در جهان اسلام، 

عضو کمیته صنعت و محیط زیست وزارت علوم تحقیقات و فناوری.بازگشت