حسین وثوقی
نام و نام خانوادگی حسین وثوقی
تحصیلات دکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران و فوق دکتری زبان شناسی کاربردی، دانشگاه کالیفرنیا لوس آنجلس آمریکا.
گروه داوری
زبان   
تاریخ تولد 1321/01/24
گزیده آثار

واژه‌سازی و فرهنگ‌نگاری در زبان فارسی، تهران: باز، 1383،

فرهنگ اصطلاحات آکسفورد و کاربرد آنها، سایدل و مک موردی، تهران: رهنما، 1382، (ترجمه)،

درآمدی بر واژه‌سازی انگلیسی نوین، والری ادمز، تهران: آتیه، 1381، (ترجمه)،

An Encyclopedic Dictionary of Teaching English as a Foreign Language، تهران: رهنما، 1380،

آزمون‌های سراسری زبان انگلیسی با پاسخ تشریحی، تهران: علوی، 1377،

زبان‌شناسی همگانی، جین ا‌جسون، تهران: علوی، 1376، (ترجمه)،

غنی‌سازی واژگان، تهران: رهنما، 1375،

بررسی زبان، مبحثی در زبان‌شناسی همگانی، جورج یول، تهران: مرکز نشر و ترجمه، 1374، (ترجمه)،

تهیه پرسش‌های چندگزینه‌ای، ام. جی. مورفی، تهران: یکان، 1373، (ترجمه)،

بازی‌های زبانی (و یک لحظه تأمل کن)، تهران: رهنما، 1373، (تألیف و ترجمه)،

آموزش و سنجش زبان انگلیسی، تهران: علوی، 1372،

مقالات زبان‌شناسی، تهران: رهنما، 1371،

فرهنگ توضیحی زبان‌شناسی کاربردی لانگمن، جک‌ریچاردز و دیگران، تهران: مرکز نشر و ترجمه، 1371، (ترجمه)،

تئوری ترجمه از دیدگاه زبان‌شناسی، جی. سی.کتفورد، تهران: ابن سینا، 1346، (ترجمه).

کارنامک

عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبان های خارجی دانشگاه  تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسلامی،

عضو هیئت علمی مجله علوم انسانی دانشگاه تهران و مجله زبان¬شناسی انجمن زبان¬شناسان ایران،

عضو هیئت علمی کتاب های درسی سازمان سمت،

سردبیر و مدیرمسئول مجلات انگلیسی زبان دانشگاه آزاد اسلامی،

مسئول کمیته تخصصی برنامه ریزی زبان های خارجی و عضو شورای برنامه ریزی علوم انسانی در وزارت علوم.بازگشت