عباسعلی وفایی
نام و نام خانوادگی عباسعلی وفایی
تحصیلات دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.
گروه داوری
زبان   
تاریخ تولد 1344/09/03
گزیده آثار

دستور توصیفی، تهران: سخن، 1392.

شعر فنی و فن شعر، تهران: سخن، 1391،

دستور کاربردی متن ادبی، تهران: سخن، 1390،

جستارهایی در زبان فارسی، تهران: سخن، 1390،

دستور زبان فاسی، تهران: سازمان سمت، 1390،

دیوان سلمان ساوجی، تهران: سخن، 1389، (تصحیح)،

قصاید مصنوع در ادب فارسی، تهران: روزنه، 1389،

روضه خلد، تهران: سخن، 1389، (تصحیح)،

مراد العارفین، تهران: سخن، 1389، (تصحیح)،

فرهنگ لغات مخفف فرهنگ لغات ازبکی به فارسی، تهران: سخن، 1388.

کارنامک

رییس دانشکدة ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی،

رییس کرسی نظریه پردازی ادبیات و زبان شناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی،

معاون ریاست دانشگاه الزهراء،

سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی،

دبیر شورای گسترش زبان فارسی  و مدیر مرکز گسترش زبان فارسی،

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،

عضو هیئت ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی،

عضو کمیته های علمی برنامه ریزی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 

رایزن فرهنگی ایران در ازبکستان،

سردبیر مجلات متن پژوهی ادبی، نامة پارسی و زبان ادبی دانشگاه علامه طباطبائی،

داور جایزه های کتاب فصل، جلال آل احمد و پروین اعتصامی.بازگشت