حسین یکتا
نام و نام خانوادگی حسین یکتا
تحصیلات دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تهران.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1341/10/01
گزیده آثار

دانشنامه خلیج فارس، تهران: بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1394،

اجرای تاریخ شفاهی، دونالد ای. ریشه، مجمع رزمندگان لشگر 10سیدالشهدا، 1393،(ترجمه)،

روش شناسی سازه انگاری، ریچ فردمن، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1392، (ترجمه)،

جنگ های مدرن (2 ج)، تهران: مرز و بوم، 1391، (ترجمه)،

روزشمار جنگ ایران و عراق: هجوم سر اسری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1390،

ایران و همسایگان، شیرین هانتر، تهران: دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1390، (ترجمه)،

بحران در خوزستان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1380،

انقلاب اسلامی از نگاه دیگران، با همکاری احمد امیدوار، تهران: دفتر سیاسی نیروی انتظامی، 1377،

پیدایش نظام جدید و تولد نیروهای مسلح انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1375.

کارنامک

مدیر گروه سیاسی، حقوقی و اقتصادی دانشنامه دفاع مقدس،

مدیر داخلی فصلنامه های علمی پژوهشی سیاست و حقوق،

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،

عضو هیئت علمی پژوهشگاه دفاع مقدس،

دبیر علمی دانشنامه  خلیج فارس،

سردبیر فصلنامه تاریخ جنگ،

داور جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.بازگشت