سیّد محمود یوسف ثانی
نام و نام خانوادگی سیّد محمود یوسف ثانی
تحصیلات دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه تهران.
گروه داوری
دین   
فلسفه و روان شناسی   
تاریخ تولد 1340/02/06
گزیده آثار

مجموعه رسائل فلسفی: حشرالاشیاء، الحشریه، خلق الاعمال القضاء و القدر، المعاد الجسمانی و ...، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1389، (تصحیح)،

کتابشناسی توصیفی عرفان و تصوف، تهران: پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1388،

واحد در ادیان، تألیف فردریک کاپلستون، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1388، (ترجمه)،

رسائل فلسفی کندی، تهران: علمی و فرهنگی ، 1387، (ترجمه)،

پرسش‌های بنیادین فلسفه، تألیف ا. سی. یوینگ، تهران: حکمت، 1387، (ترجمه)،

عوالم خیال، ویلیام چیتیک، تهران: پژوهشکدۀ امام خمینی، 1383، (ترجمه)،

تاریخ فلسفه (بخش دوم از جلد نهم)، فردریک کاپلستون، تهران: علمی و فرهنگی، 1384، (ترجمه)،

المختصر الاوسط فی المنطق، ابن سینا، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، (تصحیح)،

«تفسیر عرفانی ملاقات خضر و موسی»، با همکاری فائزه بالایی، پژوهشنامه عرفان، ش 8، 1392،

«نگاه عرفانی به اختلاف عقاید و ادیان بررسی دیدگاه قونوی»، مجلۀ جاویدان خرد، ش 4، 1389،

«دو ردیه بر فلسفه؛ تهافت الفلاسفة و تحفة المتکلمین»، مجلۀ جاویدان خرد، ش 3، 1388،

«بدیهی انگاری تصورات و نقدهای آن»، پژوهشنامة فلسفة دین، ش 8، 1385.

«تعریف و غایت دانش منطق از نظر منطق دانان مسلمان»، پژوهشنامه فلسفه دین، ش 3، 1383.

کارنامک

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه،

پژوهشگر حوزة فلسفه و عرفان،

داور جایزه  جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران،

داور جشنواره های نقد کتاب،

 جایزه گام اول و کتاب فصل.بازگشت