رحمت امینی
نام و نام خانوادگی رحمت امینی
تحصیلات دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران.
گروه داوری
هنر   
تاریخ تولد 1350/05/18
گزیده آثار

اولین کتاب بازیگری من، کریستن دابروفسکی، با همکاری حسین فدایی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1393، (ترجمه)، 

تئاتر پداگوژیک (تعلیمی ـ تربیتی) مبانی و معیارها، تهران: نشر افراز، 1390،

آهو به وقت انفجار به کارگردانی حسن وارسته، اداره تئاتر، خانه نمایش، 1386،

داستان باورنکردنی یک زن به کارگردانی حسن وارسته، تئاترشهر، تالار نو، 1384،

تصویر ماه در قهوه تلخ به کارگردانی حسن وارسته، اداره تئاتر، خانه نمایش، 1384،

مچ‌گیری به کارگردانی علیرضا امینی، ورامین، تالار قطب‌الدین رازی، 1383،

جگر هندی به کارگردانی حسن وارسته، تالار مولوی، 1382،

همسر چینی به کارگردانی حسن وارسته، تالار مولوی، 1378،

اتفاق با شماره 2 به کارگردانی امیر آتشانی، تئاترشهر، تالار قشقایی، 1377،

خرس و چشمه به کارگردانی حسن وارسته، تئاترشهر، تالار شماره 2، 1376.

کارنامک

دبیر شورای تئاتر کشور،

داور کانون ملی منتقدان تئاتر در جشنوارة تئاتر فجر،

پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

سردبیر فصلنامة تخصصی هنرهای نمایشی،

مدیر گروه پژوهش هنر جهاددانشگاهی،

عضو هیئت علمی، مدیر گروه نمایش و پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،  

مدیر گروه نمایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

عضو هیئت مدیرة کانون ملی منتقدان تئاتر ایران،

عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی. بازگشت