رضا مختاری
نام و نام خانوادگی رضا مختاری
تحصیلات سطح 4 حوزه ( اجتهاد )
گروه داوری
دین   
تاریخ تولد 1342/09/15
گزیده آثار
کارنامک


بازگشت