مهرداد پورعلم
نام و نام خانوادگی مهرداد پورعلم
تحصیلات دکترای پژوهش هنر، دانشگاه اصفهان.
گروه داوری
هنر   
تاریخ تولد 1349/05/14
گزیده آثار

هملت، ویلیام شکسپیر، تهران: موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، 1394،

50 ایدۀ فلسفه که باید بدانید، بن دوپره، تهران: ایران بان، 1390،

سبک ویکتوریایی، تهران: طرح و نشر هامون، 1386،

آرنوو، تهران: طرح و نشر هامون،  1386،

قهوه و سیگار با جارموش، لودویگ هرتسبرگ، تهران: اهورا، 1384،

پاریس کشی، تهران: طرح و نشر هامون، 1385،

«میزانسن، دیسپوزیتیف و سبک فیلم»، فصلنامۀ نقد کتاب هنر، 1394،

«حسن مه رویان و خوبی اخلاق: بررسی دیدگاه نئل کرل در هنر و اخلاق»، فصلنامۀ نقد کتاب هنر، 1393،

«واقع‌گرایی در فیلم: نگاهی انتقادی به نگرة همانندی گریگوری کوری، هنرهای زیبا، هنرهای موسیقی و نمایشی»، ش 18، 1392،

«ساختار روایی و دراماتیک در رساله های افلاطون، متافیزیک»، ش 14، 1391.

کارنامک

مشاور فرهنگی و هنری خانه‌ی هنرمندان ایران،

استاد مدعو دانشکدة هنرهای زیبا دانشگاه تهران و دانشگاه جامع علمی کاربردی،

طراحی گرافیک و اجرای پروژه گرافیکی ایران خودرو (سمند) و سایپا (پراید 141، کاروان)،

عضو مؤسس و هیأت داوران جشنوارة سینمای پنهان نیویورک،

سخنگو و مدیر آکادمیک جشنوارة سینمای پنهان نیویورک،

نویسنده و مجری و طراح برنامة سینما اقتباس و چهارسوق شبکه سیما،

دبیر تحریریه و مشاور تخصصی ـ هنری ماهنامه منزل،

مدیر هنری و طرح و نشر هامون.بازگشت