سید علی حائری روحانی
نام و نام خانوادگی سید علی حائری روحانی
تحصیلات دکتری دولتی، دانشگاه پاریس (سوربن).
گروه داوری
علوم خالص   
تاریخ تولد 1312/08/05
گزیده آثار

زیست شناسی 3، با همکاری دیگران، مراکز تربیت معلم، تهران: انتشارات آموزش و پرورش، 1380،

مبانی فیزیولوژی پزشکی، قم: امید، 1380،

مجموعه ضروریات و آزمون های مراجع علوم پایه پزشکی، تهران: کتاب میر، 1380، (ترجمه)،

زیست¬شناسی عمومی با همکاری دیگران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362،

فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز، تهران: سازمان سمت، 1362،

زیست شناسی سال های دوم، سوم و چهارم دبیرستان، با همکاری دیگران، تهران: آموزش و پرورش، 1360،

بیولوژی عمومی، تهران: دانشگاه تهران، 1348،

بیولوژی و فیزیولوژی عصبی، تهران: دانشگاه تهران، 1348، (ترجمه).

کارنامک

استاد بازنشسته فیزیولوژی دانشگاه تهران.بازگشت