سعید حکیمی ها
نام و نام خانوادگی سعید حکیمی ها
تحصیلات دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1340/05/13
گزیده آثار

«سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با تروریسم»، مجلۀ سیاست دفاعی، ش 76، 1390،

«ضرورت جرم انگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران»، مجلۀ مدرس علوم انسانی، ش 51، 1386،

«مقایسه تروریسم و جرم سازمان یافته»، مجلۀ مصباح، ش 61، 1384،

«جرم صدور گواهی خلاف واقع ابعاد قانونی و حقوقی»، مجلۀ پزشکی قانونی، ش 20، 1379،

«سیر قانون گذاری کیفری در امور پزشکی»، مجلۀ پزشکی قانونی، ش 4، 1374،

«بررسی جرم سقط جنین»، مجلۀ پزشکی قانونی، ش3، 1374،

«مسئولیت کیفری ناشی از خودداری از کمک به مصدومین»، مجلۀ پزشکی قانونی، ش 2، 1373.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)،

مدیر گروه آموزشی حقوق دانشگاه امام حسین(ع)،

مدیر مرکز پژوهش‌های حقوقی دانشگاه امام حسین(ع)،

مدرس دروس حقوق در دانشگاه های مختلف.بازگشت