علی اشرف صادقی
نام و نام خانوادگی علی اشرف صادقی
تحصیلات دکتری زبان شناسی، دانشگاه پاریس.
گروه داوری
زبان   
تاریخ تولد 1320/03/03
گزیده آثار

جشن‌نامه دکتر فتح‌الله مجتبائی، با همکاری ابوالفضل خطیبی، تهران: نشر هرمس، 1393، (به اهتمام)،

خلاصة الاشعار و زبدة الافکار: بخش قم و ساوه، محمدبن‌علی تقی‌الدین‌کاشانی، تهران: میراث ‌مکتوب، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، 1392، (تصحیح)،

زبان های ایرانی، یوسیف‌میخائیلوویچ ارانسکی، تهران: سخن، چ 2، 1386، (ترجمه)،

فرهنگ املایی خط فارسی بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری زهرا زندی‌مقدم، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1385،

فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار منسوب به قطران، تهران: سخن، 1380، (تصحیح)،

مسائل تاریخی زبان فارسی: مجموعه مقالات، تهران: سخن، 1380،

نگاهی به گویش‌نامه‌های ایرانی (مجموعه‌ای از نقدها و بررسی‌ها)، تهران: مرکزنشردانشگاهی، فرهنگستان ‌زبان، 1380،

یادنامه دکتر احمد تفضلی، تهران: سخن، 1379، (به اهتمام)،

لغت فرس، لغت دری، ابونصرعلی‌بن‌احمد اسدی‌طوسی، با همکاری فتح‌الله مجتبایی، تهران: انتشارات خوارزمی، 1365، (تصحیح).

«صامت /O/ «ث» در زبان فارسی و پهلوی»،  مجلۀ فرهنگ نویسی، ش 9، 1394،

«افزوده شدن صامت h به بعضی از کلمه های فارسی در بعضی جایگاه های خاص»، با همکاری اکرم حاجی سیدآقایی، مجله فرهنگ نویسی، 1393.

کارنامک

عضو هیات علمی زبان شناسی دانشگاه تهران،  

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

برگزیدة هجدهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1379،

سردبیر و مؤسس مجله زبان شناسی،

سردبیر و مؤسس مجله فرهنگ نویسی، 

مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان و سرپرست و سرویراستار فرهنگ جامع زبان فارسی.بازگشت