شهاب الدین عادل
نام و نام خانوادگی شهاب الدین عادل
تحصیلات دکتری پژوهش هنر با گرایش هنرهای نمایشی، دانشگاه هنر.
گروه داوری
هنر   
تاریخ تولد 1333/06/28
گزیده آثار

نمایشنامه اثبات، دیوید اوبرن، تهران: بیدگل، 1392 (ترجمه)،

تحولات معاصر در زمان سینمایی، تهران: دانشگاه هنر، 1390،

عکاسی فیلم (دربارة تعاریف و فنون عکاسی صحنة فیلم)، تهران: نشر آن، 1382،

سینمای قوم پژوهی (دربارة سینمای قوم نگاری)، تهران: نشر سروش، 1380،

سینما آینه زمان، با همکاری احمد صالح‌پور، تهران: هدف، 1364،

فاشیسم در سینما (دربارة سینمای نازی آلمان)، تهران: هدف، 1362،

مجموعه مقالات سینمایی (سینمای آینه زمان 1 ـ 2)،

پژوهشی در باب عکاسی تئاتر ویژه نامه جشنوارة تئاتر فجر،

عکاس فیلم باشو غریبه کوچک،

عکاس فیلم  دختری با کفش های کتانی،

عکاس فیلم  شوکران،

عکاس فیلم  گاو خونی،

عکاس فیلم دختران خورشید،

عکاس فیلم ازدواج به سبک ایرانی.

نمایشگاه های انفرادی عکاسی( نقش خورشید، نقش گبه، بازتاب، نگاه، از عکسی به عکس دیگر، قاب خیال، 110چهره سینمای ایران).

کارنامک

عضو هیئت علمی گروه سینما دانشگاه هنر،

رییس دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر،

استاد مدعو دانشکده علوم و تحقیقات، هنر و معماری الزهرا و سوره، 

عضو شورای انتشارات دانشگاه هنر، 

عضو شورای تحصیلات تکمیلی،

عضو هیئت موسس انجمن عکاسان سینمای ایران،

عضو شورای راهبردی آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی،

عضو شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران،

عضو کمیتة علمی و آموزشی سازمان سینمایی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، 

عضو کمیتة علمی و آموزشی بینال دوسالانة عکاسی و ده روز با عکاسان، انجمن عکاسان ایران،

عکاس و  مستندساز صنعت سینما.بازگشت