سیّدهاشم بنی هاشمی
نام و نام خانوادگی سیّدهاشم بنی هاشمی
تحصیلات دکتری مهندسی مواد، دانشگاه دارمشتات آلمان.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1338/02/09
گزیده آثار

«فرایندهای فیزیک ذره ای در اندازه گیری خواص مواد»، فصلنامه مهندسی متالورژی، ش 20، 1384،

«تولید لایه های نازک از آلیاژهای آهن ـ اسکاندیم با ساختار آمورف»، با همکاری هورست هان و برانکو اشتال، مجلۀ بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، ش 5، 1381،

«مواد نومگنتوالکترونیک/ سنسورهای مغناطیسی XMR»، مجلۀ مهندسی متالورژی، ش 9، 1380،

«تأثیر درجه خلاء بر خواص چدن های خاکستری در فرآیند توپر»، 1373،

«استانداردکردن قطعات ریختگی مصرفی در صنایع سیمان»، 1373،

«دانش فنی تولید ساچمه های ریخته گری فولادی (روش انجماد سریع)»، گرگان. 

«رفتار اسپین گلاس در آلیاژهای با ساختار آمورف».

کارنامک

مدیر پژوهش و آموزش مرکز تحقیقات مهندسی مواد فرایاز،

مدیر نوآوری و ایجاد طرح ها، شرکت گسترش مواد پیشرفته،

عضو هیئت مدیره جامعه ریخته گران ایران،

عضو و نماینده وزارت صنایع و معادن در کمیته زیرساخت آزمایشگاهی فناوری نانو، 

عضو کمیته نانو تکنولوژی وزارت صنایع و معادن،

عضو هیئت تحریریه مجله مهندسی متالوژی، 

مسئول هدایت و نظارت طرح های جامع مطالعات فناوری (استراتژیک) طرح تحقیقات صنعتی،

مدیر نظارت معاونت تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی.بازگشت