محمد جلودار ممقانی
نام و نام خانوادگی محمد جلودار ممقانی
تحصیلات دکتری ریاضیات، دانشگاه صنعتی شریف.
گروه داوری
علوم خالص   
تاریخ تولد 1329/01/01
گزیده آثار

منفرد استول، آشنایی با آنالیز حقیقی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1392، (ترجمه)،

مبانی هندسه (اقتباس)، با همکاری: محمدمهدی ابراهیمی تهران: دانشگاه پیام نور، 1392،

گریگوریو میرچیا، آنالیز تصادفی، با همکاری عبدالرحیم بادامچی زاده، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1389، (ترجمه)،

آدام آستاسسکی، ریاضی برای اقتصاد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1384، (ترجمه)،

سال استال، نیم صفحۀ پوانکاره، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1381، (ترجمه)،

استیون کرانتس، آنالیز مختلط، تهران: علمی و فرهنگی، 1379، (ترجمه)،

فیلیپ ج. دیویس، تابع شوارتس و کاربردهای آن، تهران: علمی و فرهنگی، 1379، (ترجمه)،

توابع مختلط، تهران: دانشگاه پیام نور، 1374، 

کارل اولدز، کسرهای مسلسل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1370، (ترجمه)،

ریاضی عمومی 3، تهران: دانشگاه پیام نور، ج 1، 1369،

آندره ویل و مکسول روزنلیشت، نظریه‌ی اعداد، با همکاری سیاوش شهشهانی، تهران: خوارزمی، 1369، (ترجمه).

JelodariMamaghani, M., Rewriting Systems and Complete growth series for Triangle Coxeter Groups, Math. Zam, Vol. 71, No. 2, 2002,

Grigorchuk, R. I., JelodariMamaghani, M., Onuse of iterates of endomorphisms for constructing Groups with specific properties, Math. Stud. Kiev, Vol. 8, No. 2, 1997, 

JelodariMamaghani, M., On Growth Functions of Groups of Surfaces, Math. Notes, Vol 58, No. 5, 1995.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،

استادیار گروه آمار دانشگاه علامه طباطبایی،

استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه علامه طباطبایی،

دبیر انجمن ریاضیات مالی علامه طباطبایی،

شایسته تقدیر کتاب فصل جمهوری اسلامی، سال 1393،

داور جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.بازگشت