سیّد جلال حجازی
نام و نام خانوادگی سیّد جلال حجازی
تحصیلات دکتری متالورژی صنعتی، دانشگاه بیرمنگام ‌انگلستان.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1335/10/08
گزیده آثار

شمش ریزی، تهران: جامعه ریخته گران، 1384،

انجماد و اصول متالوژیکی ریخته گری، تهران: دانشگاه علم و صنعت، 1376،

اطلس عیوب قطعات ریختگی، با همکاری پرویز دوامی، تهران: جامعه ریخته‌گران ایران، 1365، (ترجمه)،

ریخته گری فلزات غیرآهنی، تهران: جامعة ریخته¬گران، 1360،

اصول ریخته‌گری: متالورژی ـ تکنولوژی، تهران: دانشگاه علم و صنعت، 1357،

«فناوری و دانش فنی»، فصلنامة آموزش مهندسی ایران، ش 48، زمستان 1389،

«استفاده از سنگ ساینده جهت ارزیابی رفتار سایشی فولادها»، مجلة مهندسی متالورژی و مواد، ش 2، 1389،

«بررسی تأثیر برخی عوامل اصلی بر رفتار سایشی فولاد هادفیلد»، دو فصلنامة علوم و مهندسی سطح ایران، ش 7، 1388،

«بررسی اثر کربن بر مقاومت اکسایشی همدمای فولادهای آستنیتی مقاوم به حرارت سری (HK)»، فصلنامة امیرکبیر، ش 64، 1385.

کارنامک

رئیس شاخه ی مهندسی مواد و معدن،

عضو بازنشسته هیئت علمی دانشکدة مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت،

عضو جامعه ریخته گران و انجمن مهندسان متالورژی،

عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران،

عضو هیات تحریریه نشریه بین المللی Iranian journal of materials science of engineering،

استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت، 

استاد برگزیده مهندسی متالورژی ایران، 

استاد برگزیده ریخته گری جامعه ریخته گران ایران،

چهره ماندگار ایران در رشتة مهندسی مواد و متالوژی، 

پژوهشگر نمونه.بازگشت