مجید صادق آذر
نام و نام خانوادگی مجید صادق آذر
تحصیلات دکتری راه و ساختمان، دانشگاه آخن.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1324/12/24
گزیده آثار

مدیریت تجهیز کارگاه و فناوری های ساخت، مؤسسة مهندسین مشاور طرح جامع خاتم الانبیا، 1386،

سازه های فولادی (نظری و کاربردی)، تهران: دانشگاه تهران، 1378،

«پاسخ دینامیکی پل و قطار سریع السیر تحت اثر حرکت قطار با در نظر گرفتن اندرکنش پل و قار»، با همکاری رضا مصیب، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 1392،

«اثر بازشو بر شکل پذیری دیوار برشی فولادی سخت شده»، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 1392،

«مقایسه اقتصادی استفاده از فولاد ST52 نسبت به ST37 در یک سازه صنعتی»، با همکاری سعید فخری، اولین همایش کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه، 1384،

«آشنایی با طراحی سیلوهای گندم»، مجله دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، ش 1، 1371. 

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران،

عضو فرهنگستان علوم و انجمن های علمی،

پایه گذار دورۀ دکتری در دانشکدة فنی دانشگاه تهران،

برندۀ لوح علمی PLAKETE   BROCHER دانشگاه آخن آلمان در سال ۱۹۷۶،

تقدیرشدة وزارت بازرگانی در زمینه طراحی سیلوهای گندم در ایران،

صاحب لوح تقدیر طرح برگزیده اولین جشنواره مهندسی ساختمان (طرح تعمیر و بازسازی پل قطور)،

بازسازی نیروگاه اتمی بوشهر،

طراح مصلای تهران،

طراح و محاسب و نظارت بر هشتاد پروژه های صنعتی، پل، سازه،

برگزیدۀ دورۀ چهاردهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1385.بازگشت