ثبت نام به عنوان شخص حقیقی

پر کردن گزینه های ستاره دار الزامی است!
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر :
تاریخ تولد :
شماره شناسنامه :  
كد ملی : *
استان محل تولد :
شهر محل تولد :
مدرك تحصیلی :
رشته تحصیلی :
آیا تاکنون در دوره های پیشین کتاب سال شرکت کرده اید؟
نشانی محل كار : *
كد پستی محل كار :
پیش شماره : *
تلفن محل كار : *
پیش شماره :
دورنگار :
نشانی منزل :
كد پستی منزل :
پیش شماره :
تلفن منزل :
تلفن همراه : *  
پست الكترونیكی : *    
نام كاربری :
كلمه عبور : *
تكرار كلمه عبور : *