معرفی نشان کتاب سالتهیه نشانه «انتخاب كتاب سال» بر اساس سه محور زیر است:
1.طرح نشانه ای بر اساس كلمه «قرآن». كتاب «قرآن» كلام خدا و برگزیده ترین كتاب برای انسان است؛
2. طرح نشانه بر اساس كلمات «كتاب سال» و حروف آن؛
3. بهره گیری از هنر اسلامی و هندسه بكاررفته در این هنر.
طراحی براساس كلمه «قرآن» شامل دو نشانه است:
1. طرح كلمه «قرآن» كه با الهام از خط كوفی بنائی طرح شده است. (خط كوفی بنائی خطی است كه معمولأ با آن كلمات «الله»، «محمد (ص)» و «علی(ع)» را به صورت بسیار زیبای هندسی روی دیوارها و نمای مساجد ایران نقش كرده اند).
كلمه «قرآن» به صورت حروف مجزای «ق، ر، ا، ن» در شكل یك كثیرالاضلاع هشت ضلعی تركیب شده است.
كثیرالاضلاغ هشت ضلعی نقشی است كه همیشه ستاره هشت پر حضرت محمد (ص) در آن جای دارد و از نقش هایی است كه ایرانیان آن را در آثار خود همیشه به كار می برند.
2. مجموعه حروف كلمات «كتاب سال» كه به صورت فضایی سفید رنگ لابه لای حروف «قرآن» را در طرح مزبور اشغال می نماید.